Test kompetencji

Na koniec nauki w gimnazjum uczniów czeka egzamin kompetencji. Od niedawna oprócz egzaminu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać też test z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum opiera się nieomal na doskonaleniu zręczności takich jak słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje z kolei mówienia, w tak dużym stopniu jak ma to miejsce w liceum, gdy maturzysta musi zdać test ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest zatem czysto akademicka, kompletnie nieprzydatna za granicą, jednak stanowi podstawę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zagadnień. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w postaci testowej. Popularnym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do indywidualnych akapitów. Zadanie to ma sprawdzić zręczność czytania ze zrozumieniem. Najpierw odbywa się część słuchowa, czyli odsłuchanie nagrania, a w następnej kolejności zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o umiejętność pisania to może się zdarzyć opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie napisać co widzi na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na zapytywanie dodatkowe umieszczone w poleceniu do zadania.